VZN


  Zobrazujem 20 z 36 dokumentov (strana 1).
VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 04.10.2017 Veľkost: 247 kB (1 súbor)
Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 04.10.2017 Veľkost: 285 kB (1 súbor)
O záväzných častiach zmien a doplnkov č. 1/15 ÚP obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 17.07.2017 Veľkost: 873.1 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa pre školský rok 2017/2018.
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2016 Veľkost: 211.1 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 14.12.2016 Veľkost: 302.8 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 14.12.2016 Veľkost: 368 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 14.12.2016 Veľkost: 343.2 kB (1 súbor)
VZN 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 12.09.2016 Veľkost: 401.3 kB (1 súbor)
VZN 6/2014 o DzN
Kategória: VZN
Dátum: 09.09.2016 Veľkost: 629.5 kB (1 súbor)
VZN 2/2014 o záväzných častiach územného plánu zóny Stávky obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 07.09.2016 Veľkost: 355.7 kB (1 súbor)
VZN 1/2014 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
Kategória: VZN
Dátum: 05.09.2016 Veľkost: 586 kB (1 súbor)
VZN 1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 03.09.2016 Veľkost: 207.3 kB (1 súbor)
VZN 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia platenia úhrady za poskytnutú službu
Kategória: VZN
Dátum: 01.09.2016 Veľkost: 362.2 kB (1 súbor)
VZN 2/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce
Kategória: VZN
Dátum: 29.08.2016 Veľkost: 356.8 kB (1 súbor)
VZN 1/2012 o záväzných častiach územného plánu obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 28.08.2016 Veľkost: 632.3 kB (1 súbor)
VZN 5/2011 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
Kategória: VZN
Dátum: 26.08.2016 Veľkost: 348.6 kB (1 súbor)
VZN 3/2011 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 24.08.2016 Veľkost: 397.8 kB (1 súbor)
VZN 1/2011 dod.č.3 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
Kategória: VZN
Dátum: 20.08.2016 Veľkost: 286.1 kB (1 súbor)
VZN 1/2011 dod.č.2 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Kategória: VZN
Dátum: 18.08.2016 Veľkost: 283.3 kB (1 súbor)
VZN 2/1999 dod.č.2 upravuje niektoré druhy činností a ochranárskych potrieb v okolí „ŠTRKOVISKA“ v Jakubove
Kategória: VZN
Dátum: 17.08.2016 Veľkost: 260 kB (1 súbor)


FacebookFacebook