VZN


  Zobrazujem 20 z 44 dokumentov (strana 1).
VZN č. 1/2018 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Jakubov zo dňa 1.3.2018
Kategória: VZN
Dátum: 25.03.2018 Veľkost: 188.2 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2018 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 25.03.2018 Veľkost: 616.1 kB (1 súbor)
VZN č . 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 206.6 kB (1 súbor)
VZN č .3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 316.1 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Jakubov.
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 367.7 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2018/2019.
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 210.6 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Jakubov.
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 284 kB (1 súbor)
Rozpočet na roky 2018 - 2020
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 131.1 kB (1 súbor)
VZN č 1/2017 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 247 kB (1 súbor)
Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 04.10.2017 Veľkost: 285 kB (1 súbor)
O záväzných častiach zmien a doplnkov č. 1/15 ÚP obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 17.07.2017 Veľkost: 873.1 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa pre školský rok 2017/2018.
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2016 Veľkost: 211.1 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 14.12.2016 Veľkost: 302.8 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 14.12.2016 Veľkost: 368 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 14.12.2016 Veľkost: 343.2 kB (1 súbor)
VZN 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 401.3 kB (1 súbor)
VZN 6/2014 o DzN
Kategória: VZN
Dátum: 10.09.2016 Veľkost: 629.5 kB (1 súbor)
VZN 2/2014 o záväzných častiach územného plánu zóny Stávky obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 08.09.2016 Veľkost: 355.7 kB (1 súbor)
VZN 1/2014 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
Kategória: VZN
Dátum: 06.09.2016 Veľkost: 586 kB (1 súbor)
VZN 1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 04.09.2016 Veľkost: 207.3 kB (1 súbor)


FacebookFacebook