VZN


  Zobrazujem 20 z 33 dokumentov (strana 1).
O záväzných častiach zmien a doplnkov č1/15 ÚP obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 18.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN č. 4/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa pre školský rok 2017/2018.
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Dodatok č.3 k 5/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 07.11.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN 6/2014 o DzN
Kategória: VZN
Dátum: 10.09.2016 Veľkost: 629.5 kB (1 súbor)
VZN 2/2014 o záväzných častiach územného plánu zóny Stávky obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 08.09.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN 1/2014 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
Kategória: VZN
Dátum: 06.09.2016 Veľkost: 586 kB (1 súbor)
VZN 1/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 04.09.2016 Veľkost: 207.3 kB (1 súbor)
VZN 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia platenia úhrady za poskytnutú službu
Kategória: VZN
Dátum: 02.09.2016 Veľkost: 362.2 kB (1 súbor)
VZN 2/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce
Kategória: VZN
Dátum: 31.08.2016 Veľkost: 356.8 kB (1 súbor)
VZN 1/2012 o záväzných častiach územného plánu obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 29.08.2016 Veľkost: 632.3 kB (1 súbor)
VZN 5/2011 prevádzkový poriadok detského ihriska
Kategória: VZN
Dátum: 27.08.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN 5/2011 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
Kategória: VZN
Dátum: 27.08.2016 Veľkost: 348.6 kB (1 súbor)
VZN 3/2011 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 25.08.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN 2/2011 o určení predajného miesta, ktorým vydáva trhový poriadok pre príležitostný predaj na TM v obci
Kategória: VZN
Dátum: 23.08.2016 Veľkost: 416.3 kB (1 súbor)
VZN 1/2011 dod.č.3 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
Kategória: VZN
Dátum: 21.08.2016 Veľkost: 286.1 kB (1 súbor)
VZN 1/2011 dod.č.2 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Kategória: VZN
Dátum: 19.08.2016 Veľkost: 283.3 kB (1 súbor)
VZN 1/2011 dod.č.1 o výške príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach
Kategória: VZN
Dátum: 17.08.2016 Veľkost: 288.5 kB (1 súbor)
VZN 1/2011 o výške príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach
Kategória: VZN
Dátum: 15.08.2016 Veľkost: 264.8 kB (1 súbor)
VZN 2/2010 Štatút Obec Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 13.08.2016 Veľkost: 749 kB (1 súbor)


FacebookFacebook