VZN


  Zobrazujem 20 z 33 dokumentov (strana 1).
O záväzných častiach zmien a doplnkov č1/15 ÚP obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 18.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN č. 4/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa pre školský rok 2017/2018.
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Dodatok č.3 k 5/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 14.12.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN 2/1999 Činnosti a ochranárske potreby v okolí Štrkoviska v Jakubove
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 165.7 kB (1 súbor)
VZN 1/2000 o poplatkoch za znečisťovanie obce
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 329.7 kB (1 súbor)
VZN 4/2004 o určení školského obvodu
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 131.6 kB (1 súbor)
VZN 3/2007 o ochrane verejného poriadku v obci
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 542.3 kB (1 súbor)
VZN 3/2008 o chove a držaní psov v kú Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 459.9 kB (1 súbor)
VZN 6/2008 o dani za ubytovanie
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 140.5 kB (1 súbor)
VZN 2/2009 o prevádzkovom poriadku pohrebiska cintorín obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 528.2 kB (1 súbor)
VZN 3/2009 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov info počas volebnej kampane
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 135.5 kB (1 súbor)
VZN 5/2009 o obecnom vodovode a kanalizácií
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 387.6 kB (1 súbor)
VZN 5/2011 prevádzkový poriadok detského ihriska
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN 5/2011 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 348.6 kB (1 súbor)
VZN 3/2011 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN 2/2011 o určení predajného miesta, ktorým vydáva trhový poriadok pre príležitostný predaj na TM v obci
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 416.3 kB (1 súbor)
VZN 2/1999 dod.č.2
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 260 kB (1 súbor)
VZN 1/2011 dod.č.1 o výške príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 288.5 kB (1 súbor)
VZN 1/2011 o výške príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 264.8 kB (1 súbor)
VZN 2/2010 Štatút Obec Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 13.09.2016 Veľkost: 749 kB (1 súbor)


FacebookFacebook