Návrhy VZN


  Zobrazujem 2 z 2 dokumentov (strana 1).
(Návrh) Dodatok č. 4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Jakubov č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakub
Kategória: Návrhy VZN
Dátum: 08.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
(Návrh) Všeobecne záväzné nariadenie č 1/2017 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jakubov
Kategória: Návrhy VZN
Dátum: 06.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
 


FacebookFacebook