Upozornenie

Upozornenie
Vlhčené obrúsky!
14.09.2017
Autor: Michaela Zaicová

Upozorňujeme občanov, že do obecnej verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať látky, ktoré sa nepovažujú za splaškové odpadové vody – hlavne vlhčené obrúsky a vlhčený toaletný papier.

Toto upozornenie je z dôvodu v poslednej dobe častých porúch čerpadla, na ktoré sa namotávajú vlhčené obrúsky a tým sa čerpadlo blokuje. V prípade nerešpektovania tohto upozornenia môže prísť k úplnému znefunkčneniu čerpadla, čo bude mať za následok zastavenia odvádzania odpadových vôd obecnou kanalizáciou v tejto lokalite.Komentáre

FacebookFacebook