Verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž
„Nájom nehnuteľností: „Pozemky v lokalite „Hlavná“, v k.ú. Jakubov, okres Malacky“
15.11.2017
Autor: Michaela Zaicová

Obec Jakubov oznamuje, že podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlásila verejnú obchodnú súťaž: „Nájom nehnuteľností: „Pozemky v lokalite „Hlavná“, v k.ú. Jakubov, okres Malacky“. 

Viac informácií:  http://www.jakubov.sk/advertisement/index/ Komentáre

FacebookFacebook