DEŇ ZEME - POĎAKOVANIE

DEŇ ZEME - POĎAKOVANIE
Dobrovoľnícka brigáda
23.04.2018
Autor: Barbora Siváková

Kultúrna komisia pri obci Jakubov veľmi pekne ďakuje všetkým spoluorganizátorom a dobrovoľníkom, ktorým nie je naše okolie ľahostajné, za účasť na dobrovoľníckej brigáde v sobotu 21.04.2018, kedy sme si opäť spoločnými silami prečistili naše okolie. Zúčastnených bolo 179 dobrovoľníkov a vyzbieralo sa 9 traktorových vlečiek a 4 multikáry odpadu.

Poďakovanie patrí aj PZ Jakubov za výborný guláš a p. Gabrišovi za párky formou sponzorských príspevkov.Komentáre

FacebookFacebook