Rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Rozhodnutia o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Prevzatie rozhodnutí na miestne dane a poplatok za komunálne odpady na rok 2018
02.05.2018
Autor: Barbora Siváková

Obec Jakubov ako správca dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady oznamuje daňovníkom, že si môžu prevziať rozhodnutia na miestne dane a poplatok za komunálne odpady na rok 2018 na obecnom úrade v čase stránkových hodín a zároveň ich aj uhradiť do pokladne obecného úradu. Komentáre

FacebookFacebook