Rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Rozhodnutia o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Doručenie rozhodnutí na miestne dane a poplatok za komunálne odpady na rok 2018
02.05.2018
Autor: Barbora Siváková

Obec Jakubov ako správca dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady oznamuje daňovníkom, ktorí si osobne neprevzali rozhodnutia na miestne dane a poplatok za komunálne odpady na rok 2018, že  sa odovzdali slovenskej pošte a doručovateľke na doručenie.Komentáre

FacebookFacebook