Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup pri vybavovaní žiadosti

 

Písomná žiadosť sa prijíma na sekretariáte Obecného úradu Jakubov. Zamestnankyňa sekretariátu úradu žiadosť zaeviduje a bezodkladne ju postúpi príslušnému odbornému zamestnancovi na vybavenie.

Pokiaľ žiadateľ príde za ktorýmkoľvek zamestnancom obce a ústne požiada o informáciu, alebo žiadateľ požiada o informáciu telefonicky, dotyčný zamestnanec urobí o tejto žiadosti úradný záznam a postúpi ju na zaevidovanie do registratúry dennej prijatej pošty. Sekretariát takto zaevidovanú žiadosť postúpi príslušnému odbornému zamestnancovi na vybavenie.

V prípade, že podanie, ktoré z hľadiska obsahu je možné posúdiť ako žiadosť o informácie, je adresované priamo starostovi obce, hlavnému kontrolórovi obce, referátu OcÚ, tento adresát je povinný odovzdať žiadosť na sekretariát OcÚ za účelom jej zaevidovania. Sekretariát OcÚ po zaevidovaní žiadosti túto bezodkladne postúpi príslušnému odbornému zamestnancovi na vybavenie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o sprístup info
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru Žiadosť o sprístup info (DOC)
Veľkosť: 45 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2016