Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informác

Sadzobník poplatkov

Podľa § 5 ods. 1 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a podľa Smernice o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach obce Jakubov je stanovená výška úhrady materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne : 

Materiálne náklady

Názov

Eur

a) Technické nosiče dát

   

Kompaktný disk

1,66 Eur

E-mail

bez poplatku

Iný nosič dát

Podľa nákupnej ceny nosiča

b) Vyhotovenie kópií (tlač, resp. kopírovanie)

A3

1,50 Eur

A4

1,00 Eur

c) Obálky (doporučene a doporučene do vlastných rúk)

Veľkosť obálky – C4

0,09 Eur

Veľkosť obálky – D5

0,06 Eur

Veľkosť obálky – C6

0,03 Eur

d) Odoslanie informácií

Do 20 g poštovné doporučene

1,00 Eur

Do 50 g poštovné doporučene

1,00 Eur

Do 500 g poštovné doporučene

1,20 Eur

Do 1000 g poštovné doporučene

1,40 Eur

Do 20 g poštovné do vlastných rúk

1,10 Eur

Do 50 g poštovné doporučene do vlastných rúk

1,10 Eur

Do 500 g poštovné doporučene do vlastných rúk

1,30 Eur

Do 1000 g poštovné doporučene do vlastných rúk

1,70 Eur

 

Žiadateľ realizuje úhrady nákladov za sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:

  1. v hotovosti do pokladne Obecného úradu, Jakubov č. 191, 900 63 Jakubov
  2. poštovou poukážkou – dobierkou.