Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referendum

Referendum sa bude konať v sobotu 21.01.2023 od 7,00 do 22,00 hod. v kultúrnom dome.

Oznamujeme Vám, že v obci Jakubov počet volebných okrskov je 1.

Zapisovateľ : Veronika Redenkovičová

mail: veronika.redenkovicova@jakubov.sk

telefónny kontakt: 0911 733 225

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný https://www.minv.sk/?r23-volic 
-   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.  https://www.minv.sk/?referendum-preukaz 


Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov https://www.minv.sk/?r23-posta1 
-   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia https://www.minv.sk/?r23-posta2 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),

elektronicky (e-mailom)

-   vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

-   v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť do 24.11.2022 do 24,00 hod. 
Kontakt pre doručenie: veronika.redenkovicova@jakubov.sk 0911 733 225

O vydanie hlasovacieho preukazu a voľbu poštou je možné požiadať na mailovej adrese: veronika.redenkovicova@jakubov.sk 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informácia pre voliča referendum Veľkosť: 272.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.11.2022
Vyhlásenie referenda Veľkosť: 225.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.11.2022
Žiadosť o voľbu poštou Veľkosť: 122.8 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022