Obec Jakubov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020 - Záverečné stanovisko
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020

 

K nahliadnutiu do dokumentu, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na podatelni Obecného úradu počas úradných hodín do 28.07.2017.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní k oznámeniu o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020“  je možné uskutočniť na Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, v Bratislave, počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, v pracovných dňoch počas úradných hodín u pani Jany Malíkovej (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 0961046685, alebo e-mailom jana.malikova@minv.sk).

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
zaverecne-stanovisko-poh-ba- 35.9 MB pdf 20.7.2018