Obec Jakubov

VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubov

VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubov
VZN 

VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubov

Súbory na stiahnutie

VZN 1_2019 ŠkD Šj 446.8 kB pdf 9.7.2019