Obec Jakubov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kontakt

 • Adresa: Obec Jakubov, 900 63 Jakubov 191
 • Telefón: pevná linka: 034/7746 241, 034/7733 225
 •                mobil:           0911 733 225, 0905 789 363
 • IČO: 00304816
 • DIČ: 2020643625
 • Bankové spojenie: SK30 5600 0000 0032 0382 7001
 • P: 7:30-12:00 13:00-16:00
  U: 14:00-16:00
  S: 7:30-12:00 13:00-18:00
  Š: 7:30-12:00 13:00-16:00
  P: 7:30-13:00

Podateľňa

e-mail:  podatelna@jakubov.sk

Zodpovedná osoba

zodpovedna.osoba@jakubov.sk

Mgr. Peter Gajdár
starosta obce
e-mail: starosta@jakubov.sk 

Martina Vaseková
samostatný odborný referent - ekonóm 
tel.: 034 / 7746241, mob.: 0905 789 363
e-mail: martina.vasekova@jakubov.sk

Michaela Zaicová
samostatný odborný referent
tel.: 034/77 46 241, mob.: 0905 789 363
e-mail: michaela.zaicova@jakubov.sk

Veronika Redenkovičová
samostatný odborný referent
tel.: 034 /77 33 225, mob.: 0911 733 225
e-mail: veronika.redenkovicova@jakubov.sk  

Iveta Studeničová
samostatný odborný referent
tel.: 034/77 33 225, mob.: 0911 733 225
e-mail: iveta.studenicova@jakubov.sk 

Stavebný úrad: Piatok 8:00-12:00

Ing. Andrea Bubeníková
stavebný úrad 
tel.: 034/77 46 241, mob.: 0911 733 225
e-mail: andrea.bubenikova@jakubov.sk