Obec Jakubov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Úroveň vytriedenia KO

Obec Jakubov v súlade s §4/6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA JE: 22,76%.

 

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2020 je 22,00 EUR/t

 

Povinnosťou každého občana našej planéty je zachovať zdravé životné prostredie aj pre budúce generácie. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku. 

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z. (príloha) sa stanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov, ktorá je závislá od úrovne vytriedenia KO.