Obec Jakubov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Základná škola

Adresa:
Základná škola
Jakubov č. 276
900 63

Tel: 034 / 7733 234

WEB: http://www.zsjakubov.sk

Riaditeľka školy: Mgr. Danuša Lazarova, pošli e-mail: riaditelka@zsjakubov.sk

Zástupca riaditeľa: Mgr. Renáta Chmelová, pošli e-mail: r.chmela@zsjakubov.sk

O škole:

Základná budova školy bola postavená v roku 1960. Neskôr k nej pribudli prístavby telocvične a školskej jedálne. Pyšní sme boli najmä na priestrannú telocvičňu. Školský dvor a ihrisko umožňujú častý pobyt žiakov na čerstvom vzduchu počas povinného vyučovania a prestávok, čo pomáha k utužovaniu a upevňovaniu zdravia žiakov.

Od roku 2000 sme držiteľmi certifikátu MŠ SR Zdravá škola. Dlhodobá stratégia školy je zameraná na ekológiu a zdravý životný štýl, čomu podriaďujeme povinné aj nepovinné vzdelávanie žiakov.

V súčasnosti školu navštevuje 137 žiakov. Výchovno-vzdelávací proces je na dobrej úrovni, ktorého dôkazom je účasť žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach s dobrými výsledkami a úspešné štúdium našich žiakov na stredných školách. Našim hlavným výchovno-vyučovacím cieľom je komunikácia žiakov na každej úrovni.

V rámci aktívneho využívania voľného času sa venujeme žiakom v záujmových krúžkoch. Obľube sa tešia všetky pohybové krúžky (futbalový, volejbalový, basketbalový, krúžok pohybových hier). Dramatický, hudobný, výtvarný, zdravotnícky, rozhlasový, tanečný a krúžok anglického jazyka takisto obľúbenosťou nezostávajú pozadu.

Komunikácia na novej úrovni prostredníctvom počítačov a internetu zaujala tak žiakov, ako aj učiteľov. Odbornou prípravou, zameranou na prácu s počítačom, prešli všetci pedagogickí pracovníci v rôznej forme náročnosti.

Zameranie školy:

Základná škola Jakubov je zaradená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Celková koncepcia školy je zameraná na podporu telesného a duševného zdravia žiakov a orientáciu na ekológiu prostredia školy a okolia.

Dlhodobý plán rozvoja školy zabezpečuje plnenie ďalších nemenej závažných úloh, ktorými sú:

  • zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými pedagogickými pracovníkmi pre vyučovanie jednotlivých predmetov
  • zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov zvýšením efektivity a kvality vzdelávacieho procesu využívaním aktivizujúcich metód vyučovania
  • zintenzívňovať mimoškolskú činnosť žiakov formou záujmových krúžkov
  • náležitú pozornosť venovať integrovaným žiakom
  • uplatňovať cieľavedomú osvetovú činnosť medzi žiakmi a rodičmi
  • zlepšovať podmienky výučby cudzích jazykov a informačných technológií