Obec Jakubov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Jakubovská farnosť

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Jakubov

FARSKÉ OZNAMY

  1. – 19. januára 2020

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A  POBOŽNOSTÍ

 

 

PONDELOK – Spomienka svätého Hilára, biskupa, učiteľa Cirkvi

17.00 – Svätá omša – Za + Cyrila Krajčíra

 

UTOROK

17.00 – Svätá omša – Za + Šimona a Máriu Mravíkových, synov a vnukov

 

STREDA

07.30 – Svätá omša – voľný úmysel

 

ŠTVRTOK

17.00 – Svätá omša – Za + Pavla Šimka, manž. Máriu a st. rodičov Moravčíkových

 

PIATOK – Spomienka svätého Antona, opáta

17.00 – Svätá omša – Za + Milana Moravčíka a rodičov Mošovských a Moravčíkových

 

SOBOTA – Spomienka Panny Márie v sobotu

07.30 – Svätá omša – voľný úmysel

 

NEDEĽA – Druhá v Cezročnom období

08.00 – Svätá omša – Za spoločenstvo našej farnosti

10.30 – Svätá omša – Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu Poloníčkovú, Luciu Brunclikovú a Jána Poloníčka pri príležitosti životného jubilea a pre Robka o dar zdravia

 

INÉ OZNAMY

 

  1. Dnešnou Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a začína sa prvá časť Obdobia cez rok, ktoré je charakterizované zelenou liturgickou farbou.

 

***

 

„Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko.“

  1. Ján Bosco (+1888) – patrón farnosti na január

Rímskokatolícka Cirkev

Farnosť Jakubov č.1

900 63 Jakubov

 

Kontakt na farára: Gabriel Koch

Pevná linka: 034/ 77 333 46

Mobil: 0908/ 706 126

 

 

Administratívu väčšinou vybavujem po sv. omšiach, po dohode aj inokedy. Rôzne doklady a stretnutia sa vybavujú na farskom úrade pri kostole.

Sv. omša: dať zapísať sv. omšu možno buď osobne na farskom úrade alebo telefonicky.
Sviatosť zmierenia: spovedá sa vždy pred sv. omšou (okrem nedele a sviatkov)
Krst: treba si dohodnúť jedno stretnutie s kňazom a na toto stretnutie doniesť rodný list dieťaťa.
Sobáš: treba sa osobne prísť nahlásiť dva mesiace pred sobášom.
Pohreb: treba si osobne prísť dohodnúť s kňazom termín pohrebu a priniesť so sebou list o prehliadke mŕtveho.