Obec Jakubov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Jakubovská farnosť

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Jakubov

FARSKÉ OZNAMY

  1. februára – 1. marca 2020

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A  POBOŽNOSTÍ

 

PONDELOK

17.00 – Svätá omša – Za + Kristínu Borovkovú (5. výročie)

 

UTOROK

17.00 – Svätá omša – Za + Jozefa a Helenu Krčmových

 

 STREDA – Popolcová streda – deň prísneho pokánia v celej Cirkvi

17.00 – Svätá omša – Za naše vnútorné obrátenie a zmenu života v duchu evanjelia

 

ŠTVRTOK

17.00 – Svätá omša – Za + Filipa Klímu a rodičov

 

PIATOK

16.15 – Pobožnosť Krížovej cesty

17.00 – Svätá omša – Za + Jozefínu Puškáčovú (7. výročie) a manžela Mikuláša

 

SOBOTA

07.30 – Svätá omša – Za + Karola Kovaniča

15.00 – Sobáš p. Lumíra Votroubka a sl. Lucie Petrášovej

 

NEDEĽA – Prvá pôstna nedeľa – prvá nedeľa mesiaca

08.00 – Svätá omša – Za spoločenstvo našej farnosti

zakončená pobožnosťou

10.30 – Svätá omša – Za + Štefana a Katarínu Sivákových a rodičov

 

INÉ OZNAMY

 

  1. Na Popolcovú stredu začíname liturgické pôstne obdobie charakterizované fialovou farbou liturgického rúcha. Obdobie Veľkého pôstu je prípravou na slávenie veľkonočného tajomstva, preto sme pozvaní konať vo väčšej miere skutky pokánia: modlitba + sebazapieranie + dobročinnosť. Pokánie sa začína tým, že uznávame svoju hriešnosť, napriek tomu, že dnešný svet žije v „ošiali nevinnosti“.

 

  1. Na Popolcovú stredu bude svätá omša mimoriadne o 17.00 h.

 

  1. Na Popolcovú stredu nás zaväzuje prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia.

- Prísny pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zaväzuje všetkých plnoletých veriacich až do začatia šesťdesiateho roku života.

- Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje všetkých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života.

 

  1. Od Popolcovej stredy až do slávnosti Zoslania Ducha Svätého je podľa zákona a tradície Cirkvi čas na splnenie prikázania aspoň za rok sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

 

  1. V piatky pôstneho obdobia o 16.15 h pozývam na pobožnosť Krížovej cesty, ktorú si budeme konať pred našou relikviou Svätého Kríža. Účasťou na krížovej ceste môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

  1. Na budúcu nedeľu bude po svätých omšiach zbierka na charitu.

 

  1. Bohu známa venovala milodar vo výške 100 €, za čo jej vyslovujem srdečne Pán Boh zaplať.

 

***

 

„Nemiluje Krista ten, kto nemiluje Kristov kríž.“

  1. Peter Damiani (+1072) – patrón farnosti na február

Rímskokatolícka Cirkev

Farnosť Jakubov č.1

900 63 Jakubov

 

Kontakt na farára: Gabriel Koch

Pevná linka: 034/ 77 333 46

Mobil: 0908/ 706 126

 

 

Administratívu väčšinou vybavujem po sv. omšiach, po dohode aj inokedy. Rôzne doklady a stretnutia sa vybavujú na farskom úrade pri kostole.

Sv. omša: dať zapísať sv. omšu možno buď osobne na farskom úrade alebo telefonicky.
Sviatosť zmierenia: spovedá sa vždy pred sv. omšou (okrem nedele a sviatkov)
Krst: treba si dohodnúť jedno stretnutie s kňazom a na toto stretnutie doniesť rodný list dieťaťa.
Sobáš: treba sa osobne prísť nahlásiť dva mesiace pred sobášom.
Pohreb: treba si osobne prísť dohodnúť s kňazom termín pohrebu a priniesť so sebou list o prehliadke mŕtveho.