Obec Jakubov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Jakubovská farnosť

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Jakubov

FARSKÉ OZNAMY

  1. – 31. mája 2020

 

PRAVIDLÁ VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB 

platné od  6. mája 2020 do odvolania

 

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

 

Účasť na bohoslužbách je od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií budú pokračovať.

 

  1. Vo všedné dni (okrem stredy) budú sväté omše o 18.00 h.
  2. V sobotu budú do odvolania sväté omše s nedeľnou platnosťou večer o 18.00 h.
  3. V nedeľu bude svätá omša o 8.00 h vyhradená pre seniorov.
  4. Pri účasti na bohoslužbách zaväzuje zachovanie predpísaných bezpečnostných opatrení:

            ▶  vstup s rúškom

              dezinfekcia rúk po vstupe do kostola

            alebo použitie rukavíc

              účasť na mieste vyznačenom žltou páskou

            členovia jednej domácnosti môžu byť spolu

              odstup 2 metre od iných osôb

            platí aj pri svätom prijímaní a odchode z kostola

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A  POBOŽNOSTÍ

 

PONDELOK

18.00 – Svätá omša – Za + Štefana Klasa a manž. Máriu, syna Štefana a dcéru Anastáziu

 

UTOROK – Spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza

18.00 – Svätá omša – Za + Jozefa Martinca a manželku Alžbetu

 

STREDA

07.30 – Svätá omša – Za + rodičov Strnadových a Dvorákových a st. rod. z ob. str.

 

ŠTVRTOK

18.00 – Svätá omša – Za + Jána Sirotu, manž. Františku a st. rodičov

 

PIATOK

18.00 – Svätá omša – Za + Róberta a Máriu Límových a st. rodičov

 

SOBOTA

Omša s nedeľnou platnosťou

18.00 – Svätá omša – Za + rodičov Jozefa Vícena a manž. Etelu a rodičov Mundokových

 

NEDEĽA – Slávnosť Zoslania Ducha Svätého – Turíčna nedeľa

08.00 – Svätá omša – Za spoločenstvo našej farnosti

10.30 – Svätá omša – Za + Alojza Bukovského, manž. Evu, syna Štefana a nevestu Nelly

 

INÉ OZNAMY

 

  1. V stredu, piatok a sobotu máme LETNÉ KÁNTROVÉ DNI. Sú to dni modlitieb za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. Pamätajme na tieto spoločné úmysly aj v našich osobných modlitbách.

 

  1. Ak by niekto chcel venovať MILODAR na potreby farnosti, môže tak urobiť aj prevodom na účet farnosti s informáciou, že sa jedná o milodar (Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Jakubov; 900 63 Jakubov 1, číslo účtu: SK87 5600 0000 0032 1305 3003).

 

V poslednom týždni venovali bohuznámi milodary vo výške 50 €, za čo im vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať! 

 

***

„Pane, maj sa dnes predo mnou na pozore. Mám strach, že Ťa zradím.“

  1. Filip Neri (+1595) – patrón farnosti na máj

 

 

Kontakt na farára: Gabriel Koch

Pevná linka: 034/ 77 333 46

Mobil: 0908/ 706 126

 

 

Administratívu väčšinou vybavujem po sv. omšiach, po dohode aj inokedy. Rôzne doklady a stretnutia sa vybavujú na farskom úrade pri kostole.

Sv. omša: dať zapísať sv. omšu možno buď osobne na farskom úrade alebo telefonicky.
Sviatosť zmierenia: spovedá sa vždy pred sv. omšou (okrem nedele a sviatkov)
Krst: treba si dohodnúť jedno stretnutie s kňazom a na toto stretnutie doniesť rodný list dieťaťa.
Sobáš: treba sa osobne prísť nahlásiť dva mesiace pred sobášom.
Pohreb: treba si osobne prísť dohodnúť s kňazom termín pohrebu a priniesť so sebou list o prehliadke mŕtveho.