Obec Jakubov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Jakubovská farnosť

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Jakubov

 

  1. – 20. októbra 2019

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB  A  POBOŽNOSTÍ

 

PONDELOK – Spomienka svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka

17.00 – Svätá omša – Za + Jozefa Janského a jeho rodičov (č.d. 353)

UTOROK – Spomienka svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

17.00 – Svätá omša – Za + Jozefa a Annu Janských, syna Jozefa a vnuka Mariána

STREDA – Spomienka svätej Margity Márie Alacoque, panny

07.30 – Svätá omša – Na úmysel

ŠTVRTOK – Spomienka svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

17.00 – Svätá omša – Za + Milana a Serafínu Repových a rodičov

PIATOK – Sviatok svätého Lukáša, evanjelistu

17.00 – Svätá omša – Za + Viliama Osuského a rodičov z ob. str.

SOBOTA – Spomienka Panny Márie v sobotu

07.30 – Svätá omša – Za + rod. Františku a Jána Kamenistých a švagra Petra

NEDEĽA – Misijná nedeľa – Svetový deň misií

08.00 – Svätá omša – Za spoločenstvo našej farnosti

10.30 – Svätá omša  – Za + Róberta a Máriu Limových

 

INÉ OZNAMY

 

  1. Od zajtra budú večerné sväté omše cez týždeň podľa zimného poriadku, a teda o 17.00 h.

 

  1. V piatok 18.10. sa začne príprava birmovancov, ktorých preto pozývam na svätú omšu o 17.00 h. Po nej budeme mať v kostole prvú spoločnú katechézu a organizačné pokyny.

 

  1. Na budúcu nedeľu slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Rwande. Zbierka na tento cieľ bude po svätých omšiach.

 

  1. Keďže prežívame mariánsky mesiac október, povzbudzujem Vás k modlitbe posvätného ruženca či to osobne, v rodinách, ale aj v kostole pred svätými omšami.

 

  1. Pán farár zo Záhorskej Vsi nás srdečne pozýva na slávnostnú sv. omšu do Záhorskej Vsi, ktorá bude vo štvrtok 17.10.2019 o 17.00 hod. Počas sv. omše sa prítomným prihovorí v.d.p. HEDr. Ľuboslav Hromjár PhD. ktorý vedie na Slovensku arcibratstvo sv. Filomény. Prinesie so sebou relikviu sv. Filomény ktorá trvalo ostane v tamojšom kostole. Po sv. omši sa bude modliť ruženec a litánie ku cti sv. Filomény a napokon bude príležitosť uctiť si aj osobne relikvie tejto svätice.

 

Adresa farnosti:

Rímskokatolícka Cirkev

Farnosť Jakubov č.1

900 63 Jakubov

 

Kontakt na farára: Gabriel Koch

Pevná linka: 034/ 77 333 46

Mobil: 0908/ 706 126

 

 

Administratívu väčšinou vybavujem po sv. omšiach, po dohode aj inokedy. Rôzne doklady a stretnutia sa vybavujú na farskom úrade pri kostole.

Sv. omša: dať zapísať sv. omšu možno buď osobne na farskom úrade alebo telefonicky.
Sviatosť zmierenia: spovedá sa vždy pred sv. omšou (okrem nedele a sviatkov)
Krst: treba si dohodnúť jedno stretnutie s kňazom a na toto stretnutie doniesť rodný list dieťaťa.
Sobáš: treba sa osobne prísť nahlásiť dva mesiace pred sobášom.
Pohreb: treba si osobne prísť dohodnúť s kňazom termín pohrebu a priniesť so sebou list o prehliadke mŕtveho.