RSS Obec Jakubov http://jakubov.sk RSS kanál obce Obec Jakubov sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Jakubov na I. polrok 2021 http://jakubov.sk/sprava/15481/n 15481 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Jakubov http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/termin-kalendar_ec1f68_sm.jpg Zmeny cestovných poriadkov http://jakubov.sk/sprava/15476/n 15476 cestovné poriadky http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/bus_ce0c54_md_d69389_sm.jpg Plomby na rok 2021 http://jakubov.sk/sprava/15475/n 15475 plomby http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/odpad-triedenie-eko-separovanie_1d706e_sm.jpg Zber triedeného odpadu zamestnancami obce- ZMENA http://jakubov.sk/sprava/15107/n 15107 zber bude 17.12.2020, t.j. štvrtok http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/odpad-triedenie-eko-separovanie_1edecb_sm.jpg Návrh rozpočet 2020-2022 http://jakubov.sk/sprava/15438/n 15438 ut http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_a3bb53_sm.jpg oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://jakubov.sk/sprava/15437/n 15437 ut http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_ca0eab_sm.jpg Návrh VZN č. 6/2020 http://jakubov.sk/sprava/15429/n 15429 Návrh VZN č. 6/2020 http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/termin-kalendar_a5ee4d_sm.jpg Návrh VZN č. 3/2020 http://jakubov.sk/sprava/15428/n 15428 Návrh VZN č. 3/2020 http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/termin-kalendar_a1d359_sm.jpg Návrh VZN č. 5/2020 http://jakubov.sk/sprava/15427/n 15427 Návrh VZN č. 5/2020 http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/termin-kalendar_4cc3cf_sm.jpg Návrh VZN č. 6/2020 http://jakubov.sk/sprava/15426/n 15426 Návrh VZN č. 6/2020 http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/termin-kalendar_3a2996_sm.jpg