RSS Obec Jakubov http://jakubov.sk RSS kanál obce Obec Jakubov sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Územný plán obce Jakubov - Zmeny a doplnky č. 2 http://jakubov.sk/sprava/6964/n 6964 Záverečné stanovisko http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_ff1a5b_sm.jpg Stavebný úrad bude zatvorený http://jakubov.sk/sprava/6708/n 6708 v piatok http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2019/strom-horizont-luka_1290e2_sm.jpg Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "Zapojenie sond Jakubov 63, 64 - palivový plyn pre KGJ na ZNS Dúbrava" http://jakubov.sk/sprava/6673/n 6673 Verejná vyhláška http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_eb33ea_sm.jpg Projekt - Predchádzanie vzniku BRO v obci Jakubov http://jakubov.sk/sprava/6667/n 6667 Projekt http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2019/logo-vitaz_18596e_md_ab0c95_md_5d2934_sm.png Verejná vyhláška - "Rozhodnutie o umiestnení MALÁ HRÁDZA III - Na konci - Jakubov - Výstavba IBV a HBV http://jakubov.sk/sprava/6609/n 6609 Verejná vyhláška http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_9f4ae2_sm.jpg Rozkopávka časť "starý mlyn" http://jakubov.sk/sprava/6619/n 6619 Upozornenie http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2019/53c572481e5ab_b260db_sm.jpg Verejná vyhláška - "Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov" predĺženie stavebného povolenia http://jakubov.sk/sprava/6600/n 6600 Verejná vyhláška http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_8da2c3_sm.jpg Oznámenie k pripravovaným zmenám CP na r. 2019/2020 http://jakubov.sk/sprava/6562/n 6562 Oznámenie  http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2019/bus_ce0c54_md_736576_md_23bb33_md_3ba5b7_sm.jpg Verejná vyhláška - "Likvidácia plynovodu "Prepoj Jakubov - Breda sever" a časti spojovacieho plynovodu "ZS Gajary Báden - prepoj Jakubov" http://jakubov.sk/sprava/6547/n 6547 Odstránenie stavby http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_901884_sm.jpg VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubov http://jakubov.sk/sprava/6501/n 6501 VZN  http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_175e3d_sm.jpg