RSS Obec Jakubov http://jakubov.sk RSS kanál obce Obec Jakubov sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Čipovanie zberných nádob - dôležitý oznam http://jakubov.sk/novinka/26615/n 26615 nový systém vývozov od nového roka http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2021/smetiak-kose-odpad-separovanie_f1b16e_sm.jpg Pozvánka OZ 14.12.2021 http://jakubov.sk/novinka/26617/n 26617 Pozvánka OZ 14.12.2021 http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2021/termin-kalendar_f9fa9a_sm.jpg Zmeny cestovných poriadkov prímestských autobusov http://jakubov.sk/novinka/26546/n 26546 zmena CP http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2021/termin-kalendar_088f87_sm.jpg ARRIVA- autobusový dopravca http://jakubov.sk/novinka/26549/n 26549 arriva http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2021/arriva-liorbus_pal7-scaled_2d45c3_md_d11d7f_sm.jpg Návrh VZN č. 6/2021 o dani z nehnuteľnosti http://jakubov.sk/novinka/26493/n 26493 Návrh VZN č. 6/2021 o dani z nehnuteľnosti http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2021/termin-kalendar_482bbc_sm.jpg Návrh VZN č. 5/2021 o dani za psa http://jakubov.sk/novinka/26494/n 26494 Návrh VZN č. 5/2021 o dani za psa http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2021/termin-kalendar_7c70a2_sm.jpg Návrh VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za rozvoj http://jakubov.sk/novinka/26495/n 26495 Návrh VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za rozvoj http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2021/termin-kalendar_f48f40_sm.jpg Návrh VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakubov http://jakubov.sk/novinka/26501/n 26501 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakubov http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_e05ef9_sm.jpg Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej kole pre školský rok 2022/2023 http://jakubov.sk/novinka/26502/n 26502 VZN 8/2021 http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_16fd2a_sm.jpg Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021 ktorým sa mení VZN č.6/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce http://jakubov.sk/novinka/26503/n 26503 VZN 9/2021 http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_7f0d14_sm.jpg