RSS Obec Jakubov http://jakubov.sk RSS kanál obce Obec Jakubov sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Pohreb http://jakubov.sk/sprava/13941/n 13941 Pohreb p. Terézia Matúšová http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/sviecky-smutok-pohreb_fff580_sm.jpg Prerušenie elektriny http://jakubov.sk/sprava/13927/n 13927 Prerušenie elektriny http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/termin-kalendar_5a4eae_sm.jpg Pohreb http://jakubov.sk/sprava/13924/n 13924 Pohreb p. Jaroslava Rumpíka http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/sviecky-smutok-pohreb_afc1fb_sm.jpg Pošta bude zatvorená, vo štvrtok bude zmena stránkových hodín http://jakubov.sk/sprava/13851/n 13851 16.09.2020 zatvorená 17.09.2020 do 17,00 http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/posta_546ce5_md_a85bbc_sm.jpg Zberný dvor bude zatvorený http://jakubov.sk/sprava/13822/n 13822 15.09.2020 http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/odpad-triedenie-eko-separovanie_f18354_sm.jpg Obecný úrad bude zatvorený http://jakubov.sk/sprava/13778/n 13778 pondelok 14092020 http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/img_2420_5ac70a_md_3c3afd_md_8a73cc_md_b35c8e_sm.jpg PKP Invest- SP http://jakubov.sk/sprava/13780/n 13780 VV http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/pero-zapisnik_3ae6e3_sm.jpg Zber veľkoobjemového a elektroodpadu http://jakubov.sk/sprava/13779/n 13779 sobota 19.09.2020 http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/odpad-kontajner_5328ec_md_6f9f4d_sm.jpg O z n á m e n i e o začatí stavebného konania s územným konaním o umiestnení stavby http://jakubov.sk/sprava/13716/n 13716 vv http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_be1afd_sm.jpg Krojovaný deň http://jakubov.sk/sprava/13468/n 13468 láb http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/krojovany_1a55df_sm.jpg