RSS Obec Jakubov http://jakubov.sk RSS kanál obce Obec Jakubov sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Postrek proti komárom http://jakubov.sk/sprava/12795/n 12795 postrek 13.07.2020. http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/f40824f_019eb0_sm.jpg Poďakovanie http://jakubov.sk/sprava/12794/n 12794 podakovanie http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/kvapka_krvi_4bbba3_md_362388_md_2937b8_sm.jpg VV- rozhodnutie o umiestnení stavby: „Pri starom mlyne“, ktorá pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO elektrická prípojka SO prípojka vody SO verejné osvetlenie http://jakubov.sk/sprava/12772/n 12772 VV http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_76d369_sm.jpg RadioLAN - obmedzenie dostupnosti služieb http://jakubov.sk/sprava/12723/n 12723 internet http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/praca-kancelaria-notebook_a1f116_sm.jpg VZN č. 1/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska v kat. území Obce Jakubov http://jakubov.sk/sprava/12741/n 12741 vzn http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_ed6517_sm.jpg VZN č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Jakubov http://jakubov.sk/sprava/12740/n 12740 vzn http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_6b047b_sm.jpg Zápisnica 30062020 http://jakubov.sk/sprava/12731/n 12731 zápisnica http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/pero-zapisnik_f28f50_sm.jpg Opatrovateľka - voľné pracovné miesto http://jakubov.sk/sprava/12613/n 12613 MA http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_ab458c_sm.jpg Informácia od PZ SR ohľadom koronavírusu http://jakubov.sk/sprava/12573/n 12573 informácia pre občanov http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/2020_03_12_korona_oznam_66fb15_md_c2d8cb_sm.jpg VV- O z n á m e n i e o začatí územného konania Husí rýnek http://jakubov.sk/sprava/12561/n 12561 vv http://jakubov.sk/data/news/jakubov.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_34b9d5_sm.jpg