Obec Jakubov

Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - zmena

Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - zmena
Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - zmena

Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 zmena

Súbory na stiahnutie

BK-Zmena Reg.integr.úz.stratégia 103.4 kB pdf 12.3.2018