Obec Jakubov

Projekt - Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov

Projekt - Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov
Projekt ukončený

Projekt - Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov, ktorý je spolufinacovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je ukončený. Cieľom tohto projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Súbory na stiahnutie

Info na web_ukončenie 379.8 kB pdf 3.9.2018