Obec Jakubov

Potulujúce sa psy

Potulujúce sa psy
Upozornenie!

Žiadame všetkých majiteľov psov aby dbali na ich zabezpečenie a tým zabránili úniku na ulicu počas dňa, nakoľko sa v posledných dňoch potulujú psy po dedine a ohrozujú nielen deti ale aj ostatných občanov.