Obec Jakubov

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi
Oznámenie

Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby  v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne doržiavali  zákaz:

- vypaľovania suchej trávy;

- fajčenia a používania otovreného ohňa na miestach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;

- zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, mimo vyhradených ohnísk;

- zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. 

Súbory na stiahnutie