Obec Jakubov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

DEŇ ZEME - POĎAKOVANIE

DEŇ ZEME - POĎAKOVANIE
Poďakovanie

Kultúrna komisia pri obci Jakubov veľmi pekne ďakuje všetkým spoluorganizátorom a dobrovoľníkom, ktorým nie je naše okolie ľahostajné, a aj napriek nepriaznivému, chladnému počasiu za účasť na dobrovoľníckej brigáde v sobotu 13.04.2019, kedy sme si opäť spoločnými silami prečistili naše okolie. 

Zúčastnených bolo 127 dobrovoľníkov z toho 44 detí. Tento rok sa odpadom naplnili  4 traktorové vlečky a 3 multikáry.

Poďakovanie  patrí PZ Jakubov za poskytnutie mäsa na výborný guláš a p. Gabrišovi za párky formou sponzorských príspevkov. 

 

 

den-zeme-2019.jpg