Obec Jakubov

Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad
Oznámenie

Spoločný obecný úrad v Malackách, ktorý bol zriadený   na činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, pôvodne pre našu obec, sa ruší.

 

Od 1. mája 2019 sídli stavebný úrad na obecnom úrade v Jakubove.
Zamestnanec stavebného úradu bude k dispozícií občanom Jakubova vždy v 

piatok od 8:00 do 12:00 hodiny.

Vstup je z bočnej strany obecného úradu (zasadačka)