Obec Jakubov

Rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Rozhodnutia o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Oznámenie

Oznamujeme Vám, že sú pripravené Rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, ktoré si môžete  vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín.