Obec Jakubov

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Nebezpečenstvo vzniku požiaru
Vyhlásenie

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečentstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme / 50 m od hranice leného ppzemku/ od 12.06.2019 do odvolania. 

Súbory na stiahnutie