Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 83 dokumentov (strana 1).
Verejná obchodná súťaž
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 15.11.2017 Veľkost: 189.8 kB (1 súbor)
Revitalizácia chodníka k ZŠ
Kategória: Sponzorské príspevky
Dátum: 13.11.2017 Veľkost: 338 kB (1 súbor)
Pozvánka na zasadnutie OZ
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 08.11.2017 Veľkost: 74.2 kB (1 súbor)
Skvalitnenie verejného priestoru v centre obce Jakubov
Kategória: Sponzorské príspevky
Dátum: 03.11.2017 Veľkost: 363.1 kB (1 súbor)
Rozhodnutie o umiestnení stavby BA_Jakubov, lokality Chaty 2620/6, NNK
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 16.10.2017 Veľkost: 1.14 MB (1 súbor)
VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 04.10.2017 Veľkost: 247 kB (1 súbor)
Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 04.10.2017 Veľkost: 285 kB (1 súbor)
Oznámenie
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 17.08.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Rozhodnutie Zmeny a doplnky ÚP regiónu - BSK
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 24.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zasadnutie OZ 2017
Kategória: Zasadnutia OZ
Dátum: 18.07.2017 Veľkost: 3.03 MB (8 súborov)
OZ 23012012
Kategória: Zasadnutia OZ
Dátum: 17.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Oznámenie o pripomienkovaní strategického dokumetu "Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020"
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 17.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
O záväzných častiach zmien a doplnkov č. 1/15 ÚP obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 17.07.2017 Veľkost: 873.1 kB (1 súbor)
Celoštátne zmeny CP 2017-2018, mesta, obce
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 09.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Voľby VÚC 2017
Kategória: Voľby
Dátum: 27.06.2017 Veľkost: 141.2 kB (1 súbor)
Program odpadového hospodárstva
Kategória: Strategické dokumenty
Dátum: 25.04.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 09.03.2017 Veľkost: 376.5 kB (1 súbor)
Cvičenie a ochrana pred BBP
Kategória: Civilná ochrana
Dátum: 09.02.2017 Veľkost: 143 kB (1 súbor)
Nebezpečné látky
Kategória: Civilná ochrana
Dátum: 09.02.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Oznámenie o strategickom dokumente
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 19.01.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)


FacebookFacebook