Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 76 dokumentov (strana 1).
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
Kategória: Tlačivá
Dátum: 19.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zasadnutie OZ 2017
Kategória: Zasadnutia OZ
Dátum: 19.07.2017 Veľkost: 2.35 MB (6 súborov)
OZ 23012012
Kategória: Zasadnutia OZ
Dátum: 18.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
O záväzných častiach zmien a doplnkov č1/15 ÚP obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 18.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Oznámenie o pripomienkovaní strategického dokumetu "Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020"
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 18.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Celoštátne zmeny CP 2017-2018, mesta, obce
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 10.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Voľby VÚC 2017
Kategória: Voľby
Dátum: 28.06.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Michal Lenner
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 28.06.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Program odpadového hospodárstva
Kategória: Strategické dokumenty
Dátum: 26.04.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 09.03.2017 Veľkost: 376.5 kB (1 súbor)
Cvičenie a ochrana pred BBP
Kategória: Civilná ochrana
Dátum: 09.02.2017 Veľkost: 143 kB (1 súbor)
Nebezpečné látky
Kategória: Civilná ochrana
Dátum: 09.02.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Oznámenie o strategickom dokumente
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 19.01.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Oznámenie o strategickom dokumente
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 19.01.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zápisnica13122016
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 23.12.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Daň z nehnuteľnosti
Kategória: Tlačivá
Dátum: 20.12.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN č. 4/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa pre školský rok 2017/2018.
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Rozpočet 2017-2019
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 15.12.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Dodatok č.3 k 5/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 14.12.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 14.12.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)


FacebookFacebook