Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 105 dokumentov (strana 1).
Zasadnutie OZ 2018
Kategória: Zasadnutia OZ
Dátum: 25.03.2018 Veľkost: 775.1 kB (2 súbory)
VZN č. 1/2018 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Jakubov zo dňa 1.3.2018
Kategória: VZN
Dátum: 25.03.2018 Veľkost: 188.2 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2018 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 25.03.2018 Veľkost: 616.1 kB (1 súbor)
VZN č . 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 206.6 kB (1 súbor)
VZN č .3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 316.1 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Jakubov.
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 367.7 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2018/2019.
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 210.6 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Jakubov.
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 284 kB (1 súbor)
Rozpočet na roky 2018 - 2020
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 131.1 kB (1 súbor)
VZN č 1/2017 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 18.01.2018 Veľkost: 247 kB (1 súbor)
Rekonštrukcia kotolne v MŠ
Kategória: Sponzorské príspevky
Dátum: 27.12.2017 Veľkost: 228 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška o začatí stavebného konania
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 13.12.2017 Veľkost: 183.9 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška o začatí stavebného konania
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 30.11.2017 Veľkost: 235.1 kB (1 súbor)
Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 27.11.2017 Veľkost: 128.1 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 2/2017 o prenájme bytov
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 24.11.2017 Veľkost: 208.2 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 24.11.2017 Veľkost: 316.7 kB (1 súbor)
Verejná vyhláška stavebné povolenie - Rekreačná chata v Jakubove na jazere
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 23.11.2017 Veľkost: 907.3 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 05/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ pre šk. rok 2018/2019
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 23.11.2017 Veľkost: 212.2 kB (1 súbor)
Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka šk. zariadení so sídlom na území obce
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 23.11.2017 Veľkost: 289.3 kB (1 súbor)
Návrh Dodatok č.2 k VZN č. 01/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 23.11.2017 Veľkost: 355.5 kB (1 súbor)


FacebookFacebook