Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 80 dokumentov (strana 1).
Pozvánka na zasadnutie OZ
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 21.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Oznámenie o uložení doručenej písomnosti
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 18.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
(Návrh) Dodatok č. 4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Jakubov č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakub
Kategória: Návrhy VZN
Dátum: 08.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
(Návrh) Všeobecne záväzné nariadenie č 1/2017 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jakubov
Kategória: Návrhy VZN
Dátum: 06.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Oznámenie
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 18.08.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Rozhodnutie Zmeny a doplnky ÚP regiónu - BSK
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 25.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zasadnutie OZ 2017
Kategória: Zasadnutia OZ
Dátum: 19.07.2017 Veľkost: 2.35 MB (6 súborov)
OZ 23012012
Kategória: Zasadnutia OZ
Dátum: 18.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
O záväzných častiach zmien a doplnkov č1/15 ÚP obce Jakubov
Kategória: VZN
Dátum: 18.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Oznámenie o pripomienkovaní strategického dokumetu "Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020"
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 18.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Celoštátne zmeny CP 2017-2018, mesta, obce
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 10.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Voľby VÚC 2017
Kategória: Voľby
Dátum: 28.06.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Program odpadového hospodárstva
Kategória: Strategické dokumenty
Dátum: 26.04.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 09.03.2017 Veľkost: 376.5 kB (1 súbor)
Cvičenie a ochrana pred BBP
Kategória: Civilná ochrana
Dátum: 09.02.2017 Veľkost: 143 kB (1 súbor)
Nebezpečné látky
Kategória: Civilná ochrana
Dátum: 09.02.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Oznámenie o strategickom dokumente
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 19.01.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Oznámenie o strategickom dokumente
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 19.01.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zápisnica13122016
Kategória: Úradná tabuľa
Dátum: 23.12.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Daň z nehnuteľnosti
Kategória: Tlačivá
Dátum: 20.12.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)


FacebookFacebook