Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cintorín

Vlastník pohrebiska je Obec Jakubov, obecný úrad, Hlavná ulica 191/70, 900 63 Jakubov

Každý hrob na cintoríne v obci Jakubov je evidovaný pod číslom.Číslo hrobu je nalepené na pomníku zo zadnej strany. Ku každému hrobu je Evidenčný list (tlačivá na stiahnutie/Cintorín/), na ktorom nájomca vyplní svoje údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónny kontakt a podpis). Na základe týchto údajov sa uzatvorí s nájomcom Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce, uzavretá v súlade s Prevádzkovým poriadkom pohrebiska obce Jakubov.

Povaha hrobu a cena za prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov:

detský hrob 5,-€

urna 5,-€

jednohrob 10,-€

dvojhrob 15,-€

trojhrob 20,-€

štvorhrob 30,-€

Poplatky za pohrebné služby

Po ukončení obradu (do 2 dní) je nájomca hrobového miesta povinný prísť vyplatiť  poplatky za pohrebné služby do pokladne obecného úradu Jakubov.

Zodpovedný pracovník: Bc. Klaudia Ferenčáková, tel.: 0347746241, mob.: 0905 789 363

Vyhlásenie smútočného oznamu za zosnulého v miestnom rozhlase je od poplatku oslobodené.

Úmrtie v obci Jakubov

Ak úmrtie nastalo v obci Jakubov, úmrtný list nebohého Vám bude vystavený na obecnom úrade Jakubov.

Matrikárka: Martina Vaseková, tel. č.: 034/77 46 241, mob.: 0905 789 363, e-mail:martina.vasekova@jakubov.sk.

Ak úmrtie nenastalo v Jakubove, úmrtný list sa vybavuje na matričnom úrade v mieste úmrtia.

Stavebné práce na hrobovom mieste

Stavebné práce na hrobovom mieste nájomcu sa môžu vykonávať len so súhlasom vlastníka pohrebiska. Preto žiadame nájomcov, ktorí si chcú upraviť hrobové miesto, aby prišli osobne, alebo firma, ktorá bude vykonávať rekonštrukciu, na obecný úrad, v čase stránkových hodín a vypísali tlačivo Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta (tlačivá na stiahnutie/cintorín/). Poplatok za vstup na cintorín je 4,50 €.

 

Virtuálny cintorín:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/2813