Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Pozvánka OZ 14.12.2021
SÚBOR

Pozvánka OZ 14.12.2021

02.12.2021
Pozvánka OZ 14.12.2021
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
SÚBOR

Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného...

29.11.2021
oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh Rozpočtu obce Jakubov na roky 2022 - 2024
SÚBOR

Návrh Rozpočtu obce Jakubov na roky 2022 - 2024

29.11.2021
Návrh Rozpočtu obce Jakubov na roky 2022 - 2024
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie  č. 11/2021, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov
SÚBOR

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2021, ktorým sa mení...

29.11.2021
VZN 11/2021
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie   č. 10/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení
SÚBOR

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2021 o určení výšky...

29.11.2021
VZN 10/2021
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie    č. 9/2021  ktorým sa mení VZN č.6/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
SÚBOR

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021 ktorým sa...

29.11.2021
VZN 9/2021
Návrh Všeobecne záväzné  nariadenie č. 8/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej kole pre školský rok 2022/2023
SÚBOR

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o mieste a čase...

29.11.2021
VZN 8/2021
Návrh VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jakubov
SÚBOR

Návrh VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a...

29.11.2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a...
Návrh VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
SÚBOR

Návrh VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

29.11.2021
Návrh VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
Návrh VZN č. 5/2021 o dani za psa
SÚBOR

Návrh VZN č. 5/2021 o dani za psa

29.11.2021
Návrh VZN č. 5/2021 o dani za psa
Návrh VZN č. 6/2021 o dani z nehnuteľnosti
SÚBOR

Návrh VZN č. 6/2021 o dani z nehnuteľnosti

29.11.2021
Návrh VZN č. 6/2021 o dani z nehnuteľnosti
VV- Lokalita chaty
SÚBOR

VV- Lokalita chaty

25.11.2021
verejná vyhláška
Správne konanie - výrub stromov
SÚBOR

Správne konanie - výrub stromov

19.11.2021
Výrub stromov - správne konanie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomností
SÚBOR

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomností

16.11.2021
VV
Plán HK na I. polrok 2022
SÚBOR

Plán HK na I. polrok 2022

11.11.2021
HK
Správne konanie - výrub stromov
SÚBOR

Správne konanie - výrub stromov

03.11.2021
Správne konanie, výrub stromov - Iveta Klímová
Komunikácie a chodníky
SÚBOR

Komunikácie a chodníky

07.10.2021
VV
Správne konanie - výrub stromov
SÚBOR

Správne konanie - výrub stromov

05.10.2021
Správne konanie - výrub stromov
Správne konanie - výrub stromov
SÚBOR

Správne konanie - výrub stromov

30.09.2021
Správne konanie - výrub stromov
Správne konanie - výrub stromov
SÚBOR

Správne konanie - výrub stromov

21.09.2021
Správne konanie - výrub stromov