Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrovateľská služba

Obec Jakubov v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnych služieb pre občanov, ktorí sú na ne odkázaní.

Postup pri konaní o odkázanosti občana na sociálnu službu:

  • Občan s trvalým pobytom v obci Jakubov obdrží na obecnom úrade „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (tlačivá sú dostupné nižšie)

  • Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa občan ktorému sa má poskytovať sociálna služba. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zlý zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť iný rodinný príslušník, prípadne iná fyzická osoba

  • Tlačivo „Lekársky nález na účely odkázanosti posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa zmluvný lekár

  • Žiadateľ k žiadosti doloží odborné lekárske nálezy, posudky, výpis zo zdravotnej dokumentácie, prepúšťacie správy, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia, ktoré nie sú staršie ako šesť mesiacov

  • „Žiadosť o posúdenie odkázanosti“ a „Lekársky nález na účely odkázanosti posúdenia“ spolu s prílohami občan doručí (osobne alebo poštou) na Obec Jakubov, 900 63 Jakubov 191

  • Na základe zdravotného a sociálneho posudku obec vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

  • Následne vydá Obec Jakubov „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“

  • V prípade, že má občan záujem o opatrovateľskú službu poskytovanú obcou, požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby (tlačivo žiadosti je dostupné na www.jakubov.sk) . K žiadosti je potrebné doložiť kópiu rozhodnutia o výške dôchodku, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Viac informácií: 

Kubecová Andrea socsluzba@kostoliste.sk

Zaicová Michaela michaela.zaicova@jakubov.sk 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
lekársky nález Veľkosť: 171.2 kB Formát: pdf Dátum: 26.3.2021
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Veľkosť: 160 kB Formát: pdf Dátum: 26.3.2021
Vyhlásenie o majetku FO Veľkosť: 99.3 kB Formát: pdf Dátum: 26.3.2021
Žiadosť o uzatv. zmluvy o poskyt. SS Veľkosť: 111.9 kB Formát: pdf Dátum: 30.3.2021