Obec Jakubov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rybársky zväz

Obvodná organizácia JAKUBOV pri MsO SRZ Záhorie

Organizuje brigády v dňoch:
24.04.2021
19.06.2021
04.09.2021
16.10.2021
13.11.2021

Pokým pandemická situácia dovolí, radi by sme uskutočnili rybárske preteky dospelých a detí.


Členovia rybárskeho výboru založili združenie jakubovských rybárov.
V tomto združení príjmajú ďalších nových záujemcov o členstvo.
Ich cieľom je prilákať mladých rybárov za účelom ich vzdelávania, propagáciu činnosti združenia, vytváranie a revitalizáciu všeobecne prospešných projektov.

 

 

 

 

 

Na Obecnom úrade Jakubov je možnosť zakúpenia rybárskych lístkov.

Rybárske lístky sa vydávajú na obdobie 36 mesiacov, 12 mesiacov, 1 mesiac (28-31 dní) a týždenný.  

Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch vydanie rybárskeho lístka je spoplatnené:

a, týždenný     1,50 €

b, mesačný     3,00 €

c, ročný           7,00 €

d, trojročný   17,00 €

Od poplatku sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.