Obec Jakubov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rybársky zväz

Na Obecnom úrade Jakubov je možnosť zakúpenia rybárskych lístkov.

Rybárske lístky sa vydávajú na obdobie 36 mesiacov, 12 mesiacov, 1 mesiac (28-31 dní) a týždenný.  

Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch vydanie rybárskeho lístka je spoplatnené:

a, týždenný     1,50 €

b, mesačný     3,00 €

c, ročný           7,00 €

d, trojročný   17,00 €

Od poplatku sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 
 

S L O V E N S K Ý       R Y B Á R S K Y       Z V Ä Z

Mestská organizácia Záhorie

Staničná č. 5, 8900 51 Zohor

Predaj povolení na rybolov, členských známok a iných náležitostí spojených s výkonom rybárskeho práva, či plnení si členských povinností sa uskutočňuje v rybárskom dome na Staničnej č. 5, Zohor.

Stránkové hodiny rok 2015

Apríl, Máj, Jún

Štvrtok  od 16:00 hod.  do 19:00 hod.

Zatvorené je v prípade, že na stránkový deň pripadne sviatok !!!

Tel./Fax.: 02/65961238, mail:zohor@srzzahorie.sk , webstránka: http://www.srzzahorie.sk