Obec Jakubov

Súpisné čísla

Súpisné čísla
Označenie

Žiadame občanov aby si nehnuteľnosti, ktoré nie sú označené súpisným číslom a bolo im pridelené, označili prípadne číslo domu umiestnili na viditeľné miesto kvôli lepšej orientácii ale i  doručovaniu volebných lístkov, poštových zásielok, balíkov.....