Obec Jakubov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Ako vybaviť

 Integrované obslužné miesto (IOM)

  Čo vybavíte

  Integrované obslužné miesto občana – IOMO

  IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste.

  Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí Vám nielen čas, ale aj peniaze.

  Na pracovisku IOM je možné vybaviť:

  • Výpis z registra trestov – dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti
  • Výpis z listu vlastníctva – dostupný do 24 až 48 hodín od zadania žiadosti
  • Výpis z obchodného registra – dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti

 

  Čo potrebujete

  Platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas. 

  Potrebné tlačivá

  Správne poplatky 

 Správny poplatok je príjmom štátu, asistenčný poplatok slúži na náklady spojené s touto    službou a zostáva obci.

 List vlastníctva: 7,90 € (4 € správny poplatok + 3,90 € asistenčný poplatok)

 Výpis z registra trestov: 3,90 € (2 € správny poplatok + 1,90 € asistenčný poplatok)

 Výpis z obchodného registra: 4,50 € (0 € správny poplatok + 4,50 € asistenčný     poplatok)